สารพิเศษอู้ฟู่ ตราเสือเฮง (30กก)

อู้ฟู่
ตรา เสือเฮง
คุณภาพเป็นหนึ่ง ที่พึ่งของเกษตร
น้ำหนักบริสุทธ์ 30 กิโลกรัม

อู้ฟู่
ตรา เสือเฮง
จัดจำหน่ายโดย
บริษัท พีเอส สินค้าการเกษตร จำกัด
135/73 หมู่ 1 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 0-29223842 แฟกซ์ 0-292238842 ต่อ 6
ผลิตภายใต้ระบบ บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008
น้ำหนักบริสุทธ์ 30 กิโลกรัม