ปุ๋ยเคมี พลอยล้อมเพชร 9-3-9 (50กก)

ปุ๋ยเคมี

พลอยล้อมเพชร

9-3-9

ตราพลอยล้อมเพชร

น้ำหนักสุทธิ 50 กิโลกรัม

 

ปริมาณธาตุอาหารรับรอง

ไนโตรเจนทั้งหมด  ( N )                                                                                                                                           9%

ฟอสเฟคที่เป็นประโยช  ( P2O5 )                                                                                                            3%

โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ  ( K2O )                                                                                                          9%

 

ผู้ผลิตและสถานที่ผลิต บริษัท พสิษฐ์ปุ๋ยไทยอินเตอร์ จำกัด

เลขที่ 57 หมู่ 1 ถนนไทรน้อย-ลาดบัวหลวง ต.ราษฏร์นิยม จ. นนทบุรี 11150

โทร. 0-2922-3842-3

ควรคลุกเคล้าปุ๋ยให้เข้ากันก่อนใช้

ห้าใช้ขอเกี่ยว