ปุ๋ยเคมี พลอยล้อมเพชร 30-0-0 (50กก)

สูตร ขนาดบรรจุ
เคมี 30-0-0 50 กิโลกรัม

คุณสมบัติ

เร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวของใบ ใช้ได้กับนาข้าว พืชผักผลไม้ทุกชนิด

แนะนำ

ใช้หว่านรอบแรก


ปุ๋ยเคมี

พลอยล้อมเพชร

30-0-0

ตราพลอยล้อมเพชร

น้ำหนักสุทธิ 50 กิโลกรัม

ปริมาณธาตุอาหารรับรอง

ไนโตรเจนทั้งหมด ( N )                                                                                                                              30%

ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ ( P2O5 )                                                                                                           0%

โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ ( K2O )                                                                                                                0%

ปริมาณธาตุอาหารรอง

แมกนีเซียม ( MgO )                                                                                                                                  2%

แคลเซียม ( CaO )                                                                                                                                      3%

กำมะถัน ( S )                                                                                                                                            4%

ผู้ผลิตและสถานที่ผลิต บริษัท พสิษฐ์ ปุ๋ยไทยอินเตอร์ จำกัด

เลขที่ 57 หมู่ที่ 1 ถนนไทรน้อย-ลาดบัวหลวง ต. ราษฏร์นิยม

อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี 11150

โทร. 02-9223842-3 แฟกซ์. 02-9223842 ต่อ 109

ควรคลุกเคล้าปุ๋ยให้เข้ากันก่อนใช้

ห้ามใช้ขอเกี่ยว