ปุ๋ยเคมีเชิงผสม พลอยล้อมเพชร 18-4-6 (50กก)

สูตร ขนาดบรรจุ
เคมีเชิงผสม 18-4-6 50 กิโลกรัม

คุณสมบัติ

ช่วยเร่งการเจริญเติบโต เร่งดอก เร่งการออกผลผลิต

แนะนำ

ใช้หว่านรอบแรก  (เหมาะกับดินทราย)


ปุ๋ยเคมี

พลอยล้อมเพชร

18-4-6

ตราพลอยล้อมเพชร

น้ำหนักสุทธิ 50 กิโลกรัม

ปริมาณธาตุอาหารรับรอง

ไนโตรเจนทั้งหมด ( N )                                                                                                                              18%

ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ ( P2O5 )                                                                                                           4%

โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ ( K2O )                                                                                                                6%

ปริมาณธาตุอาหารรอง

แมกนีเซียม ( MgO )                                                                                                                                  2%

กำมะถัน ( S )                                                                                                                                            1%

ผู้ผลิตและสถานที่ผลิต

บริษัท พสิษฐ์ ปุ๋ยไทยอินเตอร์ จำกัด

เลขที่ 57 หมู่ที่ 1 ถนนไทรน้อย-ลาดบัวหลวง ต. ราษฏร์นิยม

อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี 11150

โทร. 02-9223842-3 แฟกซ์. 02-9223842 ต่อ 109

ควรคลุกเคล้าปุ๋ยให้เข้ากันก่อนใช้

ห้ามใช้ขอเกี่ยว