ปุ๋ยเคมี พลอยล้อมเพชร 16-20-0 (50กก)

สูตร ขนาดบรรจุ
เคมี 16-20-0 50 กิโลกรัม

คุณสมบัติ

เรงการเจริญเติบโตของพืช เร่งการออกดอกขยายผลเพิ่มน้ำหนัก เหมาะกับพืชหลายชนิด

แนะนำ

เหมาะกับดินทราย หรือ ดินผสม


ปุ๋ยเคมี

พลอยล้อมเพชร

16-20-0

ตราพลอยล้อมเพชร

น้ำหนักสุทธิ 50 กิโลกรัม

ปริมาณธาตุอาหารรับรอง

ไนโตรเจนทั้งหมด ( N )                                                                                                                              16%

ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ ( P2O5 )                                                                                                           20%

โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ ( K2O )                                                                                                                0%

ปริมาณธาตุอาหารรอง

แมกนีเซียม ( MgO )                                                                                                                                  2%

กำมะถัน ( S )                                                                                                                                            1%

ผู้ผลิตและสถานที่ผลิต บริษัท พสิษฐ์ ปุ๋ยไทยอินเตอร์ จำกัด

เลขที่ 57 หมู่ที่ 1 ถนนไทรน้อย-ลาดบัวหลวง ต. ราษฏร์นิยม

อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี 11150

ควรคลุกเคล้าปุ๋ยให้เข้ากันก่อนใช้

ห้ามใช้ขอเกี่ยว