ปุ๋ยเคมี พลอยล้อมเพชร 16-16-8 (50กก)

สูตร ขนาดบรรจุ
เคมี 16-16-8 50 กิโลกรัม

คุณสมบัติ

เร่งต้น เร่งดอก เร่งการเจริญเติบโต

แนะนำ

เหมาะกับดินทราย (นิยมใช้ในนาข้าว)


ปุ๋ยเคมี

พลอยล้อมเพชร

16-16-8

ตราพลอยล้อมเพชร

น้ำหนักสุทธิ 50 กิโลกรัม

ปริมาณธาตุอาหารรับรอง

ไนโตรเจนทั้งหมด ( N )                                                                                                                              16%

ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ ( P2O5 )                                                                                                           16%

โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ ( K2O )                                                                                                                8%

ปริมาณธาตุอาหารรอง

แมกนีเซียม ( MgO )                                                                                                                                  4%

กำมะถัน ( S )                                                                                                                                            2%

ผู้ผลิตและสถานที่ผลิต บริษัท พสิษฐ์ ปุ๋ยไทยอินเตอร์ จำกัด

เลขที่ 57 หมู่ที่ 1 ถนนไทรน้อย-ลาดบัวหลวง ต. ราษฏร์นิยม

อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี 11150

ควรคลุกเคล้าปุ๋ยให้เข้ากันก่อนใช้

ห้ามใช้ขอเกี่ยว