ปุ๋ยเคมีเชิงผสม พลอยล้อมเพชร 15-7-18 (50กก)

สูตร ขนาดบรรจุ
เคมีเชิงผสม 15-7-18 50 กิโลกรัม

คุณสมบัติ

ช่วยเร่งการเจริญเติบโต เร่งดอก เร่งการออกผลผลิต

แนะนำ

เหมาะกับดินทราย (ใช้ดีมากในนาข้าว ) ใช้หว่านรอบสอง


ปุ๋ยเคมี

พลอยล้อม

15-7-18

ตราพลอยล้อมเพชร

น้ำหนักสุทธิ 50 กิโลกรัม

ปริมาณธาตุอาหารรับรอง

ไนโตรเจนทั้งหมด ( N )                                                                                                    15%

ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์   ( P2 O5 )                                                                                 7%

โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ  ( K2O )                                                                                        18%

ปริมาณธาตุอาหารรอง

แมกนีเซียม ( MgO )                                                                                                      4%

กำมะถัน ( S )                                                                                                                2%

ผูผลิตและสถานที่ผลิต บริษัท พสิษฐ์ ปุ๋ยไทยอินเตอร์ จำกัด

เลขที่ 57 หมู่ที่ 1 ถนนไทรน้อย-ลาดบัวหลวง ต. ราษฏร์นิยม

อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี 11150

ควรคลุกเคล้าปุ๋ยให้เข้ากันก่อนใช้

ห้ามใช้ขอเกี่ยว