ปุ๋ยเคมี พลอยล้อมเพชร 15-15-15 (50กก)

สูตร ขนาดบรรจุ
เคมี 15-15-15 50 กิโลกรัม

คุณสมบัติ

เร่งการเจริญเติบโต เร่งการออกดอกขยายผลเพิ่มน้ำหนัก

แนะนำ

เหมาะกับพืชทุกชนิด (เหมาะกับดินทราย หรือ ดินผสม)


ปุ๋ยเคมี

พลอยล้อมเพชร

15-15-15

ตรา พลอยล้อมเพชร

น้ำหนักสุทธิ 50 กิโลกรัม

ไนโตรเจนทั้งหมด ( N )                                                                                                                   15%

ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5)                                                                                                 15%

โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ(  K 2 O )                                                                                               15%

ปริมาณธาตุอาหารรอง

แมกนีเซียม ( MgO )                                                                                                                         3%

กำมะถัน ( S )                                                                                                                                    2%

ผู้ผลิตและสถานที่ผลิต บริษัท พสิษฐ์ ปุ๋ยไทยอินเตอร์ จำกัด

เลขที่ 57 หมู่ที่ 1 ถนนไทรน้อย-ลาดบัวหลวง ต. ราษฏร์นิยม

อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี 11150

ควรคลุกเคล้าปุ๋ยให้เข้ากันก่อนใช้

ห้ามใช้ขอเกี่ยว