ปุ๋ยเคมี พลอยล้อมเพชร 13-13-21 (50กก)

สูตร ขนาดบรรจุ
เคมี 13-13-21 50 กิโลกรัม

คุณสมบัติ

ช่วยเร่งการเจริญเติบโต เร่งดอกออกผลขยายผลผลิต เพิ่มรสชาติ

เพิ่มสีของผล

แนะนำ

เหมาะกับพืชไม้ผล และ ยางพารา


ปุ๋ยเคมี

พลอยล้อมเพชร

13-13-21

ตราพลอยล้มเพชร

น้ำหนักสุทธิ 50 กิโลกรัม

ปริมาณธาตุอาหารรับรอง

ไนตรเจนทั้งหมด  ( N )                                                                                                           13%

ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์  ( P2 O5  )                                                                                        13%

โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ ( K2O )                                                                                             21%

ปริมาณธาตุอาหารรอง

แมกนีเซียม  ( MgO )                                                                                                            3%

กำมะถัน ( S )                                                                                                                       1.5%

ผู้ผลิตแสะสถานที่ผลิต

บริษัท พสิษฐ์ ปุ๋ยไทยอินเตอร์ จำกัด

เลขที่ 57 หมู่ที่ 1 ถนนไทรน้อย-ลาดบัวหลวง ตำบลราษฏร์นิยม

อำเภอไทรน้อย จังหวัด นนทยุรี 11150

โทร. 02-9223842-3 แฟกซ์. 02-9223842 ต่อ 109

ควรคลุกเคล้าปุ๋ยให้เข้ากันก่อนใช้

ห้ามใช้ขอเกี่ยว