ปุ๋ยอินทรีย์เคมี พลอยล้อมเพชร 9-3-9 (50กก)

สูตร ขนาดบรรจุ
อินทรีย์-เคมี 9-3-9 50 กิโลกรัม

คุณสมบัติ

-ช่วยเร่งการเจริญเติบโต บำรุงและปรับสภาพดิน

-ช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืชได้ดีมากขึ้น ทำให้พืชสามารถรับธาตุอาหารได้อย่างครบถ้วน

แนะนำ

-ใช้กับพืชนาข้าว พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ

(เหมาะกับนาดินทราย)


ปุ๋ยอินทรีย์เคมี

พลอยล้อมเพชร

9-3-9

ปริมาณอินทรียวัตถุ ( Organic Matter ) 10 %

ตราพลอยล้อมเพชร

น้ำหนักสุทธิ 50 กิโลกรัม

ไนโตรเจนทั้งหมด ( N )                                                                                                                              9%

ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ ( P2O5 )                                                                                                           3%

โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ ( K2O )                                                                                                                9%

ผู้ผลิตและสถานที่ผลิต บริษัท พสิษฐ์ ปุ๋ยไทยอินเตอร์ จำกัด

เลขที่ 57 หมู่ที่ 1 ถนนไทรน้อย-ลาดบัวหลวง ต. ราษฏร์นิยม

อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี 11150

โทร. 02-9223842-3 แฟกซ์. 02-9223842 ต่อ 109

ควรคลุกเคล้าปุ๋ยให้เข้ากันก่อนใช้

ห้ามใช้ขอเกี่ยว