สารพิเศษท็อป ตราเพนกวิน (50กก)

สูตร ขนาดบรรจุ NV
พิเศษ 50 กิโลกรัม 52

คุณสมบัติ

1.ช่วยปรับสภาพดินให้ร่วนซุย เสริมสร้างผนังเซลล์ทำให้พืชแข็งแรงขั้วเหนียว

2.ช่วยใช้พืชได้รับธาตุอาหาร อย่างครบถ้วน

3.เพิ่มผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก เพิ่มรสชาติที่ดีขึ้น

4.ลดปริมาณการใส่ปุ๋ยเคมี ทำให้ต้นทุนต่ำและผลผลิตเพิ่มมากขึ้น


ท็อป

ตรา เพนกวิน

• ต้น + ใบ

• เพิ่มผลผลิต

• ราก + ดอก

ตรา เพนกวิน

ผู้ผลิต / จัดจำหน่ายโดย

บริษัท พีเอส ไทย เอนเนอร์จี จำกัด

55/33 ถนนราชภฤกษ์ ต. อ้อมเกร็ด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี  11120

โทร. 02-196-8222-3 แฟกซ์ . 02-922-2273

น้ำหนักสุทธิ 50 กิโลกรัม