แอดไลน์ไอดี @phasit (มี @ นำหน้า) เพื่อติดต่อ บริษัทพสิษฐ์ปุ๋ยไทยอินเตอร์ ผ่าน LINE Application

สำหรับมือถือ สามารถกดโทรด่วน! เพื่อติดต่อ บริษัทพสิษฐ์ปุ๋ยไทยอินเตอร์ จำกัด

โรงงานปุ๋ย นนทบุรี ปทุมธานี กรุงเทพ

โรงงานปุ๋ยนนทบุรี โรงงานพสิษฐ์ปุ๋ยไทยอินเตอร์ จำกัด

โรงงานพสิษฐ์ปุ๋ยไทยอินเตอร์
Phone: 02-9223842
Fax: 02-9223842
Url:

57 ม. 1 ถ. ไทรน้อย-ลาดบัวหลวง ต. ราษฎร์นิยม อ. ไทรน้อย
จ. นนทบุรี, 11150