แอดไลน์ไอดี @phasit (มี @ นำหน้า) เพื่อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตปุ๋ย OEM ผ่านทาง LINE Application

สำหรับมือถือ สามารถกดโทรด่วน! เพื่อปรึกษาและสอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญการผลิตปุ๋ยแบบ OEM

กระบวนการผลิตปุ๋ย เคมี อินทรีย์ อินทรีย์เคมี ของพสิษฐ์ปุ๋ยไทยอินเตอร์

กระบวนการผลิตปุ๋ย

ปุ๋ยที่อยากผลิต*

กระบวนการผลิตปุ๋ย ของบริษัท พสิษฐ์ปุ๋ยไทยอินเตอร์ จำกัด

โรงงานผลิตปุ๋ย ISO
รับผลิตปุ๋ยได้มาตราฐาน พสิษฐ์ปุ๋ยไทยอินเตอร์ จำกัด
หนังสือรับรองบริษัท พสิษฐ์ปุ๋ยไทยอินเตอร์
พสิษฐ์ปุ๋ยไทย

1. ผสมวัตถุดิบกระบวนการที่ 1


2. ผสมวัตถุดิบกระบวนการที่ 2


3. ปั้นเม็ดปุ๋ย

ขั้นตอนการผลิตปุ๋ย ปั้นเม็ดปุ๋ย


4. อบปุ๋ยให้แห้ง

กระบวนการผลิตปุ๋ย อบปุ๋ยให้แห้ง


5. ระบายความร้อน

ขั้นตอนผลิตปุ๋ยเคมี อินทรีย์ ระบายความร้อนออกจากปุ๋ย


6. คัดเม็ดปุ๋ย

การผลิตปุ๋ย คัดเม็ดปุ๋ย


7. ยุ้งบรรจุปุ๋ย

ขั้นตอนการผลิตปุ๋ย การบรรจุปุ๋ย ในขั้นตอนการผลิตปุ๋ย


8. สุ่มตรวจสอบคุณภาพปุ๋ย (QC)

กระบวนการผลิตปุ๋ย ตรวจสอบคุณภาพปุ๋ย


9. จัดเก็บเพื่อจัดส่ง

กระบวนการผลิตปุ๋ย จัดเก็บปุ๋ย เพื่อรอการจัดส่ง


10. ขนส่งสินค้าให้กับผู้ว่าจ้าง

ขนส่งสินค้าเป็นอันจบกระบวนการผลิตปุ๋ย